Brief lid / fractie : Verzoek van het lid Leijten (SP) mede namens het lid Dekker-Abdulaziz (D66) om uitstel commissiedebat Opruimen vervuilde data van 11 mei 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid