Voorstel van wet : Voorstel van Rijkswet

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36351-(R2184)-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36351-(R2184)-6 Verslag van de Staten van Curaçao

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36351-(R2184)-5 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

36351-(R2184) Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk inzake wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36351-(R2184)-3 Memorie van toelichting

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Koninklijke boodschap

36351-(R2184)-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36351-(R2184)-4 Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30