Eindtekst : 36360-XVII, eindtekst

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36360-XVII-7 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over jaarverantwoording 2022

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36360-XVII-5 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BuHaOS - Inbreng feitelijke vragen over Slotwet 2022 BuHa-OS

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 (Kamerstuk 36360-XVII)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Memorie van toelichting

36360-XVII-4 Memorie van toelichting

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorstel van wet

36360-XVII-3 Voorstel van wet

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Jaarverantwoording 2022

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00