Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36360-XVII-7 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over jaarverantwoording 2022

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Eindtekst

36360-XVII, eindtekst

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36360-XVII-5 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BuHaOS - Inbreng feitelijke vragen over Slotwet 2022 BuHa-OS

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 (Kamerstuk 36360-XVII)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorstel van wet

36360-XVII-3 Voorstel van wet

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Jaarverantwoording 2022

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00