Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen van 24 februari 2023 "Groningers boven gas" (Kamerstuk 35561)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.D. van Dijke, adjunct-griffier

Activiteiten

VAO Gaswinning Groningen-veld (AO d.d. 14/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Groningen

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00