Statenpassage

Brief lid / fractie : Verzoek om een stand van zaken brief rondom de motie over compensatie energie voor mensen met beademing (Kamerstuk 36252-35).

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Fleur Agema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de minister van VWS om een brief rondom de uitvoering van de motie Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (Kamerstuk 36252-35)

Indiener M.E. Esmeijer, griffier