Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het proces rond besluitvorming over de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen (Kamerstuk 31765-703)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    J. Bakker, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31765-703 Proces rond besluitvorming over de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over het besluit tot sluiten van de kinderhartcentra

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05