Brief commissie aan bewindspersoon : Toestemmingsbrief technische briefing Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Boeve, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit (Kamerstuk 26643-1084)

Indiener B.C. Kathmann, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

26643-1084 Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00