Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken en vaccinatie blauwtong (Kamerstuk 30669-23)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    W.A. Lips, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28625-328 Motie van de leden Bromet en Thijssen over alternatieve ondersteuning voor de gescheperde trekkende schaapskuddes

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 08/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Zo├Ânosen en dierziekten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00