Statenpassage

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Advies Afdeling advisering Raad van State

36463 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Koninklijke boodschap

36463-1 Koninklijke boodschap

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet

36463-2 Voorstel van wet

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36463-4 Advies advisering Raad van State en Nader Rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15