Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023 (tweede deel)(Kamerstuk 21501-32-1585)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    A. Holtjer, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-32-1570 Motie van de leden Vestering en Bromet over tegen de nieuwe Europese toelating van glyfosaat stemmen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Dierproeven (CD 9/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 3-5 september 2023 (21501-32-1569)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 10/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15