Statenpassage

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Joost Eerdmans, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Laurens Dassen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Voorstel tot wijziging Reglement van Orde

35980-9 Aangenomen voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het invoeren van termijnen voor de opdrachten van (in)formateur(s)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35980-8 Tweede nota van wijziging

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35980-6 Nader verslag

Indiener V.A. Bergkamp, voorzitter van de commissie voor de Werkwijze

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35980-4 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 8 (tweede nota van wijziging d.d. 24 oktober 2023)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35980-5 Nota van wijziging

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35980-3 Verslag

Indiener V.A. Bergkamp, voorzitter van de commissie voor de Werkwijze

Geleidende brief

35980-1 Geleidende brief

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Voorstel tot wijziging Reglement van Orde

35980-2 Voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het invoeren van de mogelijkheid dat vijftig leden kunnen verzoeken de (in)formateur(s) uit te nodigen inlichtingen te verschaffen over de kabinetsformatie

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Vergadering
Tijd activiteit: 17:00

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30