Brief commissie aan bewindspersoon : Aan minister Dijkgraaf- koppeling behouden tussen brugfunctionaris en schoolmaaltijden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Verhoev, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-VIII-11 Uitvoering nieuw beleid OCW-begroting 2024

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

36350-29 Motie van de leden Dassen en Van Weyenberg over opties uitwerken voor het structureel en laagdrempelig maken van gratis schoolmaaltijden

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-93 Motie van het lid De Hoop over bezien hoe het initiatief van brugfunctionarissen verbreed kan worden

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de voorjaarsnota 2023 (36350-1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24