Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de vijftiende Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode mei - augustus 2023 (Kamerstuk 31066-1291)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    J.J. Meijerink, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31066-1188 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over professionals de ruimte bieden om kansrijke voorstellen uit te proberen en over succesvolle voorstellen rapporteren aan de Kamer

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1149 Motie van het lid Azarkan c.s. over het opnemen van een planning met concreet tijdpad in de voortgangsrapportages

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1071 Motie van het lid Paul c.s. over onderzoeken van onorthodoxe maatregelen/scenario's voor versnellingen van het proces

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (31066, nr. 1026)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:54

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50