Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden : Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    I. van Tilburg, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 4 (NvW d.d. 9 oktober 2023)

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

36410-L-4 Nota van wijziging

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-L)

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

36410-L-2 Memorie van toelichting

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-L-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36410-L-1 Voorstel van wet

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024 (36410-L)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00