Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening contant geld als wettig betaalmiddel (Kamerstuk 22112-3765)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-3765 Fiche: Verordening contant geld als wettig betaalmiddel

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

27863-113 Motie van het lid Van der Plas over het gebruik van contant geld waarborgen en in 2023 een effectanalyse uitvoeren

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35925-102 Motie van het lid Van Houwelingen over garanderen dat contant geld een wettelijk betaalmiddel blijft

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Motie

32545-140 Motie van het lid Nijboer c.s. over kosteloos geld kunnen blijven opnemen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35107-7 Motie van het lid Alkaya over een brede acceptatie van contant geld als betaalmiddel

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Toekomst van het geldstelsel

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Financiële markten (CD d.d. 10/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:40

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35 925-IXA en 35 925-IXB) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Digitale euro (CD 23/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Verordening contant geld als wettig betaalmiddel

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20