Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over internationaal spoor (Kamerstuk 29984-1093)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    N. Wiendels, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29984-1098 Treinverbinding Eindhoven - Heerlen - Aken

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

29984-933 Motie van de leden Geurts en Minhas over een verdiepend onderzoek naar mogelijkheden voor de verbinding Eindhoven CS-Aken

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (CD d.d. 15/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Internationaal spoor

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Internationaal spoor

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00