Lijst van vragen : Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XIII)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36410-XIII-84 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2023, over Groningen

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Eindtekst

36410-XIII, eindtekst

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-XIII-14 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

36410-XIII-7 Nota van wijziging

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

36410-XIII, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 9 oktober 2023)

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener D.S. Nava, griffier

Memorie van toelichting

36410-XIII-2 Memorie van toelichting

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

36410-XIII-1 Voorstel van wet

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-XIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Groningen

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Verdienvermogen van Nederland

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00