Bijlage : Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Drost over de forse krimp van de Groningse economie door afbouw van de gaswinning

Download