Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat de toekomst van box 3 op 9 mei jl. over de vervolgstappen met betrekking tot de keuzes van het toekomstige stelsel in box 3

Download