Bijlage : Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over het artikel ‘Zeven boeren op Schiermonnikoog hebben een deel van hun koeien weggedaan, en lopen zo op de troepen vooruit’

Download