Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022 (Kamerstuk 36360-XIV-1)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie

Verzoek beantwoording vragen over thema Natuurbeleid in relatie tot stikstofdoelen

Indiener W.A. Lips, griffier

Motie

32336-147 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Wassenberg over zich hardmaken voor nieuwe technieken bij de herziening van de REACH-verordening

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

32336-145 Motie van het lid Wassenberg c.s. over het beter implementeren van de structurele toepassing van systematic reviews

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

33037-468 Motie van het lid Van Campen c.s. over een maatschappelijke kosten-batenanalyse naar het verlies van derogatie

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-277 Motie van het lid Bisschop over ruimte geven voor een bottom-up-aanpak van innovatieve emissiereductie

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XIV-10 Motie van het lid Vestering over de maximale temperatuur voor diertransporten verlagen naar 30 graden

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

VAO Mestbeleid (AO d.d. 04/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Dierproeven (CD 9/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45