Brief regering : Landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 funderend onderwijs en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 funderend onderwijs en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

31322-458 Gewijzigde motie van de leden Sahla en Maatoug over oplossingen voor geïdentificeerde knelpunten bij samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs (t.v.v. 31322-454)

Indiener F. Sahla, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-23 Motie van het lid Westerveld over het maken van sectorspecifieke afspraken over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31289-491 Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij over op de kortst mogelijke termijn de meldingsplicht uitbreiden

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:43

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15