Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de Werkagenda en stagepact mbo (Kamerstuk 31524-549)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.M. Huls, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31524-558 Motie van het lid Hagen c.s. over onderzoeken welke knelpunten publieke onderwijsinstellingen ervaren bij het aanbieden van onderwijs in het kader van leven lang ontwikkelen

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-145 Gewijzigde motie van het lid Hagen c.s. over het kosteloos ter beschikking stellen van boeken en licenties voor taal, rekenen en burgerschap aan mbo-studenten jonger dan 18 jaar (t.v.v. 36200-VIII-85)

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-91 Motie van de leden De Hoop en Bouchallikh over opleidingsniveau als discriminatiegrond toevoegen aan de Algemene wet gelijke behandeling

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-118 Motie van de leden Van Baarle en Westerveld over jaarlijks een monitor stagevergoedingen uitvoeren uitgesplitst naar sector en onderwijsniveau

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

31524-526 Motie van de leden Van der Molen en Palland over werken aan verdere gelijkheid tussen mbo-studenten en h.o.-studenten

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

31524-517 Motie van het lid El Yassini over ernaar streven dat minimaal 35% van het totale aantal mbo-studenten een bbl-traject volgt

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

31524-532 Motie van het lid Van Baarle over periodiek mysteryguestonderzoek om stagediscriminatie te signaleren

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

36100-VIII-10 Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken over een minimale stagevergoeding in de cao

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35336-16 Motie van de leden Van den Berge en Rog over het burgerschapsonderwijs in het mbo

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat MBO (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Macrodoelmatigheid mbo (CD 16/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:44

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00