Koninklijke boodschap : Koninklijke boodschap

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

36389, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 5 september 2023)

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36389-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Nota van wijziging

36389-8 Nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36389-6 Verslag

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

36389 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36389-3 Memorie van toelichting

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Voorstel van wet

36389-2 Voorstel van wet

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36389-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30