Bijlage : Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Bushoff over het nieuws dat te veel Nederlanders niet naar de tandarts gaan omdat ze het niet kunnen betalen

Download