Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief verslag van een schriftelijk overleg over de aanpassing percentage belastingrente Vpb en bronbelasting (Kamerstuk 32140-148)

Download