Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de meest recente begrotingsbehandeling, het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek, het wetgevingsoverleg Cultuur, het wetgevingsoverleg Media en het wetgevingsoverleg Emancipatie (Kamerstuk 36200-VIII-212)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-166 Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over een nieuwe en hogere norm voor percentages programmamakers in vaste dienst (t.v.v. 36200-VIII-134)

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-153 Motie van het lid Van der Woude over landelijk onderzoek naar daderprofielen voor straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-156 Motie van het lid Mutluer over het uitreiken van de "Uit het keurslijf"-prijs voor het spelen van een zichtbare rol in het bevorderen van de emancipatie van de man

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-145 Gewijzigde motie van het lid Hagen c.s. over het kosteloos ter beschikking stellen van boeken en licenties voor taal, rekenen en burgerschap aan mbo-studenten jonger dan 18 jaar (t.v.v. 36200-VIII-85)

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-144 Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over bij een positieve evaluatie de middelen van de subsidie praktijkleren vanaf 2024 inzetten voor een vervolgregeling van vijf jaar (t.v.v. 36200-VIII-78)

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-81 Motie van de leden Kwint en Westerveld over het komen tot een landelijk netwerk van invalpools en niet langer inzetten van uitzendbureaus in het onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-83 Motie van de leden Kwint en Van der Molen over het tot nader order stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-91 Motie van de leden De Hoop en Bouchallikh over opleidingsniveau als discriminatiegrond toevoegen aan de Algemene wet gelijke behandeling

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-92 Motie van de leden De Hoop en Sylvana Simons over een voorstel voor de kinderopvang waarin ook het belang van het kind wordt meegenomen, zowel in didactief perspectief als in het kader van kansengelijkheid

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-93 Motie van het lid De Hoop over bezien hoe het initiatief van brugfunctionarissen verbreed kan worden

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-75 Motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, b├Ęta, gamma en (technisch-)medische wetenschap

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-82 Motie van het lid Kwint over regelen dat leraren bij goed functioneren na een jaar altijd een vast contract krijgen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-128 Motie van de leden Werner en Van der Laan over het bevorderen van de emancipatie van mensen met beperkingen

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Activiteiten

OCW-begroting, onderdeel Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Emancipatiebeleid

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20