Statenpassage

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.M. Huls, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36373-22 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli 2023, over Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eindtekst

36373, eindtekst

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijgewerkte tekst

36373, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 23 juni 2023)

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36373-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Nota van wijziging

36373-8 Nota van wijziging

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Koninklijke boodschap

36373-1 Koninklijke boodschap

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Memorie van toelichting

36373-3 Memorie van toelichting

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36373-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36373-2 Voorstel van wet

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Advies Afdeling advisering Raad van State

36373 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs (Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09