Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    S.L. Dekker, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-XIV-91 Motie van de leden G√ľndogan en Valstar over het stimuleren van precisiefermentatie in Nederland in kaart brengen

Indiener N. G√ľndogan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 juni (CD d.d. 23/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45