Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV-1)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    T.M. Meester-Schaap, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-XV-51 Motie van het lid Kat c.s. over menstruatieartikelen in ieder geval voor minima gratis en laagdrempelig toegankelijk maken

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XV-54 Motie van de leden Kathmann en Maatoug over zorgen dat stoppen met studeren of stage lopen nooit een voorwaarde voor schuldsanering kan zijn

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XV-50 Motie van het lid Kat over onderzoeken welke effecten het heeft om geld uit compensatieregelingen niet in de boedel te laten vallen voor schuldsaneringsregelingen

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36200-XV) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20