Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over Raad van Europa verdrag over AI, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat (Kamerstuk 21501-33-1006)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken
  • Mede ondertekenaar
    S.R. Muller, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

26643-1003 Gewijzigde motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Rajkowski over een integrale visie op nieuwe AI-producten (t.v.v. 26643-998)

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener L. Boeve , griffier

Motie

21501-33-935 Motie van de leden Leijten en Rajkowski over inbrengen dat de mogelijkheid voor nationaal toezicht en/of nationale toepassing van algoritme mogelijk moet zijn

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

26643-835 Motie van de leden Bouchallikh en Dekker-Abdulaziz over verplichte impactassessments voorafgaand aan het inzetten van algoritmen voor evaluaties van of beslissingen over mensen

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit (CD d.d. 22/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Tweeminutendebat Telecomraad d.d. 3 juni 2022 (CD 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:50

Debat op hoofdlijnen over digitale zaken

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45