Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over Openstelling SDE++ 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    R.D. Reinders, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29023-380 Motie van het lid Grinwis c.s. over één of twee jaar extra realisatietijd voor bestaande hernieuwbare-energieprojecten

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

29826-163 Motie van de leden Grinwis en Bontenbal over meervoudige warmtepompen als aparte categorie opnemen in de volgende SDE++-ronde

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

29023-322 Motie van de leden Grinwis en Erkens over een tijdelijke correctieregeling duurzame warmte in het leven roepen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

31239-350 Motie van het lid Bontenbal c.s. over het niet langer uitgaan van een maximaal subsidiabele energieproductie van 35 terrawattuur in 2030

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

31239-356 Motie van de leden Grinwis en Erkens over onderzoeken op welke wijze inprijzing van systeemkosten in de SDE++-systematiek het beste een plaats kan krijgen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat SDE ++ (CD d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid (CD 9/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Tweeminutendebat verduurzaming industrie (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:35

Tweeminutendebat Elektriciteitsnet, Energie-infrastructuur en RES (CD 28/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:35

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Klimaat en Energie (algemeen)(TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Klimaat & energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30