Bijlage : Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht 'Vattenfall krijgt tik op de vingers van rechter voor tariefsverhoging klant'

Download