Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de Nationale Grondstoffenstrategie (Kamerstuk 32852-224)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.D. van Dijke, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-02-2529 Motie van het lid Hammelburg over een strategie voor het zeker stellen van de beschikbaarheid van kritieke grondstoffen voor klimaatdoelstellingen

Indiener A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid

Motie

32852-192 Motie van het lid Hagen c.s. over het ontwikkelen van een grondstoffenstrategie

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 11/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat RBZ/Handel (CD 19/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:10

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Nationale Grondstoffenstrategie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Nationale Grondstoffenstrategie (VERPLAATST I.V.M. PLENAIRE OVERLAP)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09