Brief commissie aan bewindspersoon : Verzoek nadere toelichting uitvoering moties debat planning Belastingdienst afhandeling toeslagenaffaire

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31066-1210 Reactie op moties ingediend bij bij het debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire n.a.v. stemmingen 14 maart 2023 (Kamerstuk 31066-1177, 1186, 1188 en 1202)

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiƫn

Motie (gewijzigd/nader)

31066-1202 Nader gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over betrokkenen alle op hun zaak betrekking hebbende stukken ter beschikking stellen en daartegen geen verweer voeren (t.v.v. 31066-1201)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1186 Motie van het lid Omtzigt over de wettelijke termijnen uiterlijk per 1 januari 2024 eerbiedigen en aansprakelijkheid erkennen voor schade bij overtreding daarvan door de regering

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1177 Motie van het lid Azarkan c.s. over een voorziening treffen waarmee gedupeerde ouders schade-experts kunnen inhuren

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1188 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over professionals de ruimte bieden om kansrijke voorstellen uit te proberen en over succesvolle voorstellen rapporteren aan de Kamer

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09