Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36245, eindtekst

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36245-5 Verslag

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

36245 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36245-3 Memorie van toelichting

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36245-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36245-2 Voorstel van wet

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Koninklijke boodschap

36245-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten (36245)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00