Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming (Kamerstuk 27858-604)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    A. Holtjer, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27858-639 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 oktober 2023, over Gewasbeschermingsmiddelen

Indiener M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

36200-XIV-55 Motie van het lid Grinwis c.s. over het optimaliseren van het Fonds Kleine Toepassingen zodat typisch Hollandse groenten in Nederland geteeld kunnen blijven worden

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Brief regering

27858-605 Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie (gewijzigd/nader)

27858-599 Gewijzigde motie van de leden Tjeerd de Groot en Bromet over de deadline 2025 hanteren, waarop de afspraken in werking moeten zijn getreden (t.v.v. 27858-588)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27858-597 Gewijzigde motie van het lid Vestering c.s. over het gebruik van middelen op basis van giftige niet-toetsbare stoffen verbieden (t.v.v. 27858-593)

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

27858-589 Motie van het lid Beckerman c.s. over zo snel mogelijk met een plan komen om Nederlandse wetenschappers en het RIVM onderzoek te laten verrichten naar een verbeterd toelatingsbeleid

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

27858-587 Motie van het lid Tjeerd de Groot over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden stoppen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

22112-3518 Nader gewijzigde motie van het lid Van der Plas c.s. over onderzoek doen naar het opnemen van laagdrempelige stimuleringsprogramma’s (t.v.v. 22112-3517)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3506 Motie van het lid Van Campen c.s. over de evenredige bijdrage van alle lidstaten ten aanzien van goedkeuring en toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen mede-inzet laten zijn

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3507 Motie van de leden Thijssen en Bromet over pleiten voor een aparte reductiedoelstelling voor categorie 2 middelen

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3511 Motie van het lid Boswijk c.s. over in de voorgestelde verordening inzetten op milieu-impact en niet op hoeveelheden kilogrammen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3499 Motie van de leden Vestering en Tjeerd de Groot over een berekeningsmethode in annex 1 van het voorstel waarin toxiciteit op een juiste wijze wordt meegewogen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3509 Motie van de leden Bromet en Thijssen over daar waar bestrijdingsmiddelen nog een bijdrage hebben aan slechte waterkwaliteit het gebruik ervan aan banden leggen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1346 Gewijzigde motie van het lid Vestering over kwantitatieve tussendoelen voor de uitfasering van pesticidengebruik (t.v.v. 21501-32-1340)

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22112, nr. 3481)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 20/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00