Bijlage : Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Stoffer over de wettelijke belemmeringen voor het koppelen van bovenleidingen aan laadpunten voor elektrisch vervoer

Download