Statenpassage

Bijlage : Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de gewelddadige aanslagen in Palestina en Israël en de dreiging van escalatie van het conflict

Download