Bijlage : Beslisnota inzake Reactie op verzoek commissie over de brief van een aantal verpleegkundig centralisten van de meldkamer ambulancezorg (MKA) van de Meldkamer Oost Nederland (MON) over Zorg Coördinatie Centra (ZCC)

Download