Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen (Kamerstuk 31066-1161)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    R.L. van den Bos, adjunct-griffier