Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over voortgang werken met en als zelfstandige(n) (Kamerstuk 31311-246)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.E. van den Broek, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31311-260 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Zzp

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

31311-246 Voortgang werken met en als zelfstandige(n)

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

29544-1078 Motie van de leden Maatoug en Gijs van Dijk over het inzetten van de webmodule in één sector, bijvoorbeeld de gezondheidszorg

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie

35925-47 Motie van het lid Eerdmans over een wettelijke regeling voor zelfstandig ondernemerschap die de rechtspositie van zzp'ers in alle relevante aspecten vastlegt

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-42 Motie van het lid Palland over de definitie van "zelfstandige" actualiseren en verduidelijken

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

29544-935 Motie van het lid Palland over handhaving bij kwaadwillendheid

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

32360-5 Motie Roemer over een afdwingbare norm van 10% voor de inhuur van externen

Indiener E.G.M. Roemer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Verantwoordingsdebat

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:15

VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Voortgang werken met en als zelfstandige(n) (31311-246)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Zzp

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45