Statenpassage

Bijlage : Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de sterk toegenomen militaire uitgaven in de Europese Unie sinds de oorlog in Oekraïne en de hoge winsten voor de wapenindustrie

Download