Bijlage : Beslisnota bij uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over het bericht 'Verenigde Naties bereikt nieuw dieptepunt in campagne tegen Israël'

Download