Statenpassage

Nota van wijziging : Nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 7 (nota van wijziging d.d. 8 februari 2023)

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36158-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36158-5 Verslag

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

36158 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels ter uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van grenzen en veiligheid (Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36158-1 Koninklijke boodschap

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36158-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36158-3 Memorie van toelichting

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet

36158-2 Voorstel van wet

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid (36158)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25