Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang meldpunt sociale veiligheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.M. Huls, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29240-129 Voortgang meldpunt sociale veiligheid

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Voortgang meldpunt sociale veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Veiligheid op scholen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:00