Motie : Motie van de leden Van Weyenberg en Maatoug over een plan van aanpak om de toeslagen in 2030 afgeschaft te hebben

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 132
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31066-1340 Eindrapport 'Toekomst Toeslagenstelsel'

Indiener A. (Aukje) de Vries, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

31066-1298 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. jaarrapportage Belastingdienst 2022 (Kamerstuk 31066-1230)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

27926-376 Actualiteit huurbeleid juli 2023: onderzoek huurregister en diverse onderwerpen Huurcommissie en huurbeleid

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Verslag van een schriftelijk overleg

26448-724 Verslag van een schriftelijk overleg over synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW (Kamerstuk 26448-696)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een commissiedebat

31066-1207 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 februari 2023, over Toeslagen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om nadere informatie inzake proces rond afschaffing toeslagenstelsel

Indiener M. Schukkink, griffier

Brief regering

31066-1156 Aanpak afschaffen toeslagenstelsel

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-1123 Reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Maatoug over een plan van aanpak om de toeslagen in 2030 afgeschaft te hebben (Kamerstuk 36200-87)

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Toeslagen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:12

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Toeslagen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00