Motie : Motie van de leden Dassen en Paternotte over het bieden van een maaltijd op school expliciet als optie toevoegen aan de investeringen in de rijke schooldag

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 125
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-VIII-12 Nieuwe beleidsuitgaven 2024 in relatie tot eventueel uitstel begrotingsbehandeling

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31293-691 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

36200-VIII-208 Stand van zaken Programma schoolmaaltijden

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief commissie aan bewindspersoon

Aanvullend informatieverzoek over voedselhulp in Nederland

Indiener H.J. Post, griffier

Brief regering

32793-647 Preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

24515-656 Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2022, over voedselhulp in Nederland

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief regering

Nazending beslisnota bij brief Vrij en veilig onderwijs (Kamerstuk 31293-653)

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

36200-VIII-139 Uitvoering van de motie van de leden Dassen en Paternotte over het bieden van een maaltijd op school expliciet als optie toevoegen aan de investeringen in de rijke schooldag (Kamerstuk 36200-49)

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Verslag van een commissiedebat

24515-652 Verslag van een commissiedebat, gehouden 6 oktober 2022, over Armoede- en schuldenbeleid

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

24515-648 Stand van zaken geldzorgen, armoede en schulden

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Activiteiten

Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit:

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30