Motie : Motie van de leden Dassen en Paternotte over het bieden van een maaltijd op school expliciet als optie toevoegen aan de investeringen in de rijke schooldag

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 125
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
Groep Van Haga 3
DENK 3
JA21 3
Volt 2
Gündogan 1
BBB 1
Fractie Den Haan 1
BIJ1 1
Omtzigt 1
Tegen
PVV 17
FVD 5
SGP 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

24515-652 Verslag van een commissiedebat, gehouden 6 oktober 2022, over Armoede- en schuldenbeleid

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

24515-648 Stand van zaken geldzorgen, armoede en schulden

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30
Naar boven