Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : 36206 Verslag inzake Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    Y.C. Kling, adjunct-griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 110
75Vereist: 75
148Totaal: 148

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 14
SP 9
GroenLinks 8
PvdA 8
ChristenUnie 5
DENK 3
Volt 2
Fractie Den Haan 1
Omtzigt 1
BBB 1
Tegen
PVV 17
PvdD 6
FVD 5
SGP 3
JA21 3
Groep Van Haga 3
BIJ1 1
Niet deelgenomen
Gündogan 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst 36206

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36206-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

36206 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36206-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Memorie van toelichting

36206-3 Memorie van toelichting

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36206-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36206-2 Voorstel van wet

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Wet minimum CO2-prijs industrie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 12:00

Pakket Belastingplan 2023

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Pakket Belastingplan 2023

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00
Naar boven